• uc-info@mindset.mn
  • Mon-Fri: 8.00 am - 7.00 pm
  • +976 94842027

Хөтөлбөрийн агуулга: 

1-р үе шат :Суурь шат(Alphabet)

2-р үе шат: Үгсийн сан (Сэдэвчилсэн үгсийн сан)

3-р үе шат: Өндөр давтамжтай үгс (Үгсийн өгүүлбэрийн бүтэц, бүрдэлтийн үндэс)

4-р үе шат: Mindmap – үгс хооронд харилцан зураглал хийх замаар энгийн өгүүлбэр бүрдүүлэх, контекстийг бүрдүүлэх

Сургалтын зохион байгуулалт: 

Сурагчид 7 хоногт 3 удаа сургууль дээрээ ирнэ. Нэг удаа 45-60 минутаар хичээллэнэ.

Сурагч 7 хоногт 1 удаа онлайн хичээлд сууна.

Сурагч нь сургуулийн гаргасан хөтөлбөрийн дагуу таслалгүй суралцана.

Сургалтанд хамрагдах: 

Хөтөлбөр үргэлжлэх хугацаа-1 түвшин 8 долоо хоног үргэлжлэнэ

Эцэг, эх , асран хамгаалагчидтай сургалтын гэрээ байгуулна.

Эцэг,эх асран хамгаалагчидтай Ковидын хариуцлагын гэрээ байгуулна.

Сургалтын төлбөрийг 2 хувааж төлөхийг зөвшөөрнө. Гэрээ байгуулахдаа төлбөрийнхөө 50 хувийг төлнө.

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. learninglabs.mn